ပင္စင္ယူရမယ့္ အသက္ထက္ (၃) ႏွစ္ေက်ာ္ ပိုျပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ ဆရာမ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၇၈ သိန္းျပန္ေပးဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေန

ပင္စင္ယူရမယ္​့ ႏွစ္ထက္ တာ၀န္ပိုထမ္းေဆာင္ခဲ့မိလို ့ေလ်ာ္ေျကးေငြ ၇၈သိန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးရမယ္​ ့ေက်ာင္းဆရာမဟာ ေလ်ာ္ေျကးေငြျပန္ေပးဖို ့အခက္အခဲျဖစ္ေနပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ပါ ေမြးသကၠ ရာဇ္ထက္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ တာ၀န္ပိုထမ္းေဆာင္သည့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး အထက(၁၂) ခ်မ္း ေအးသာစံမွ အလယ္တန္းျပ ဆရာမကို လစာေငြ က်ပ္ ၇၈ သိန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ကာယကံရွင္ထံ မတ္လ ၈ ရက္စြဲျဖင့္ စာပို႔အေၾကာင္းၾကား ထားခဲ႔ပါတယ္…

Loading...

ဆရာမၾကီးရဲ႕ ရင္ဖြင့္စကား

Loading...

ကာယကံရွင္ ဆရာမသည္ အေျခခံပညာအထက္တန္း စာ ေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ပါ ေမြး သကၠရာဇ္ (၁၄.၇.၁၉၅၅) အရ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္တြင္ သက္ျပည့္ပင္ စင္ ခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအမႈထမ္းစာအုပ္ပါ ေမြးသကၠရာဇ္ (၁၄.၇.၁၉၅၉)ျဖင့္ လက္ရွိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အမႈထမ္းသက္လြန္ကာလ သံုးႏွစ္ခုနစ္လအတြက္ လစာပိုထုတ္ထားေငြ က်ပ္ ၇၈ သိန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘ဆယ္တန္းေအာင္လက္ မွတ္နဲ႔ Service Board ႏွစ္ခုက ေမြးသကၠရာဇ္မတူတာ။ ဆယ္ တန္းေအာင္လက္မွတ္အတိုင္းဆို ေက်ာ္ေနတာ (ပင္စင္ယူရမည့္ အခ်ိန္)။ ေရွ႕အစဥ္အဆက္က စ ၿပီးေတာ့ ေက်ာ္ရင္ကေတာ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဘ႑ာကို ျပန္သြင္းရတာ။ ဒီဆရာမႀကီးမွ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ ဆို သိန္းရာဂဏန္းအထိ ျပန္သြင္း ရတာမ်ိဳးအထိရွိတယ္’’ဟု ခ်မ္း ေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးထြန္းျမင့္ကေျပာသည္။

အမႈထမ္းစာအုပ္ပါ ေမြး သကၠရာဇ္အရ သက္ျပည့္ပင္စင္ ယူရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈခံစားခြင့္ ေလးလခြင့္ျပဳရန္ စိစစ္ခ်ိန္မွ ယခု ကဲ့သို႔ အမႈထမ္းသက္ေက်ာ္ေန သည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိၿပီး လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းအရ အမႈထမ္းသက္ လြန္ကာလအတြက္ လစာပို ထုတ္ေငြမ်ား ျပန္သြင္းေစျခင္းျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေမြး သကၠရာဇ္ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေအာင္လက္မွတ္အရသာ အ တည္ျပဳခ်က္ရၿပီး အမႈထမ္းစာ အုပ္ပါေမြးသကၠရာဇ္သည္ အေျခ ခံပညာအထက္တန္း ေအာင္ လက္မွတ္ပါ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္တူ ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး မွဴး၊ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္း၊ စစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားက ႏွစ္စဥ္ တုိက္ဆုိင္စိစစ္ရရွိသည္ဟု ၿမိဳ႕ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး ၀န္ထမ္း ေဟာင္း ဦးၿဖိဳးေ၀ေအာင္က ဆို သည္။

‘‘Service Board မွာရွိတဲ့ အသက္နဲ႔ ဆယ္တန္းေအာင္လက္ မွတ္မွာရွိတဲ့ အသက္နဲ႔ မွန္၊ မမွန္ အစကတည္းက စိစစ္ရမွာ။ အခုျဖစ္ေနတာက ၀န္ထမ္းတစ္ ေယာက္ ပင္စင္ယူခါမွ အသက္ လိမ္ထားတယ္ဆိုတာ သိရတာ ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရးေတြ အၿမဲ လုပ္ေနရတာ။ Service Board ကို စစ္ေဆးေနတာ။ ႏွစ္စဥ္စစ္ ေဆးေနတာ မေပၚဘဲနဲ႔ ပင္စင္ယူမွ ထေပၚၿပီးေတာ့ ဒီပိုက္ဆံကို ဒီ ဆရာမႀကီး တစ္ေယာက္တည္း ျပန္ေလ်ာ္ရမယ္ဆိုတာေတာ့ မတရားဘူး။ ဒါက အဆင့္ဆင့္မွာ တာ၀န္ရွိေနတာ။ ဆရာမႀကီးအေနနဲ႔က အသက္ကို လိမ္တယ္ဆိုေပမယ့္ သူအလုပ္လုပ္တာကို မလိမ္ထားဘူးေလ’’ဟု လက္ရွိျပည္သူ႔ပါတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးၿဖိဳးေ၀ေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *