အစိုးရလႊဲေျပာင္းခ်ိိန္တြင္ အစိုးရသစ္ကို ပေမးဘဲက်န္ေနသည့္ ေငြစာရင္းမ်ား ျပည္နယ္/တိုင္းအားလံုးတြင္ ရွိေန

အစိုးရအလႊဲအ ေျပာင္းတြင္ မေကြးႏွင့္ဧရာဝတီ တိုင္းကဲ့သို႔ ေပးသြင္းရန္က်န္ေန သည့္ ေငြစာရင္းမ်ား က်န္တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုးလို လိုတြင္ ရွိေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္ စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာသည္။

‘‘အကုန္လံုးနီးပါးေလာက္ပါ ပဲ’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

Loading...

ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ေမလ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယတစ္ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္မႈမွားျခင္း၊ တြက္ခ်က္မႈမွားျခင္းစသည့္အေျခ ခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလံုး လိုလိုတြင္ အစိုးရထံ ျပန္လည္ေပး သြင္းရန္ေငြမ်ား က်န္ေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

Loading...

‘‘အေသးအမႊား မွားတာ ေလးေလာက္ေတာ့ ဘယ္သူမဆို မွားတာပါပဲ’’ ဟု ဦးေမာ္သန္းက ဆိုသည္။

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သမၼတ႐ံုးသို႔ အၿမဲအစီရင္ခံတင္ျပ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဘယ္ဟာမွ အလကား ေတာ့ျဖစ္မသြားပါဘူး။ ဒါေတြကို တရားဝင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔သမၼတ ႐ံုးကို ပို႔ၿပီးေတာ့ သမၼတ႐ံုးက ဒါ ေတြကို အေရးယူထားၿပီ၊ သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးေတြကို အ ေရးယူဖို႔ဆိုၿပီး မွာတယ္။ မွာၿပီး ေတာ့ အေရးယူၿပီးသေလာက္ဆို တာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ က ေနာက္ဆက္တြဲဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေမာ္ သန္းက ေျပာသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးအေနျဖင့္ ထိုသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ အလြဲသံုး စားမႈအတြက္သာ အဓိကဦးတည္ စစ္ေဆးေသာ္လည္း အဂတိျဖစ္ ပြားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အရာမ်ား အေပၚ တိုက္႐ိုက္ေဖာ္ထုတ္ရန္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္ကရွင္းျပသည္။

‘‘စာရင္းပိုင္းဆိုင္ရာမွာ သူ တို႔နဲ႔ပါဝင္ၿပီးေတာ့ အဂတိလိုက္ စားမႈစစ္တဲ့အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ အ ကူအညီလိုလို႔ ေတာင္းရင္ ကြၽန္မ တို႔က သြားၿပီးပါပါတယ္။ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္႐ိုက္စစ္ဖို႔ အ တြက္က ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ လုပ္လို႔ မရပါဘူး’’ ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္ က ေျပာသည္။

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *