အသက္ (၆) ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာကေလးမ်ား သူငယ္တန္းတက္စရာမလိုဘဲ ပထမတန္း တက္ေရာက္ႏိုင္

အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ တြင္ သူငယ္တန္းမတက္ရေသာ အသက္(၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ကေလးမ်ားကို ပထမတန္းသို႔ တက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည္။

၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္ကို ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေမလ ၂၅ ရက္ကစတင္ကာ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ သည္။ အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္သူ တိုင္း သူငယ္တန္း(KG)၊ အသက္ (၆)ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း ပထမတန္း (Grade-1)တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ ဆိုင္ရာ အသိေပးခ်က္၌ ေၾကညာ ထားသည္။

Loading...

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ကတည္းက ပထမတန္းကို သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းအသစ္ေျပာင္းထားၿပီး သင္႐ိုးသစ္ပထမတန္းသည္ သူ ငယ္တန္းမတက္ဖူးသည့္ ကေလး ငယ္မ်ားပါ တိုက္႐ိုက္သင္ႏုိင္၍ ယင္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

Loading...

‘‘သူငယ္တန္းက ကေလး ေတြကို ကစားတာ၊ ကတာ၊ ခုန္ တာမ်ိဳးကို သင္ေပးတာ။ အရင္က လို အေရး၊ အဖတ္အတြက္ Heavy ေတြ မပါေသးေတာ့ ကေလးက သူငယ္တန္းမတက္ျဖစ္ဘူးလား၊ ဒါဆို သူ(၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီလား၊ ျပည့္ရင္ ပထမတန္း တန္းတက္လို႔ရတဲ့သေဘာေပါ့။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ သူငယ္တန္းက စတက္၊ မတက္ႏိုင္ရင္ တစ္တန္း တန္းတက္လည္း (၆)ႏွစ္ ကေလးဉာဏ္ရည္နဲ႔ဆို မီတဲ့သေဘာေပါ့’’ ဟု အဆိုပါတာဝန္ရွိသူ က ရွင္းျပသည္။

ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အသက္(၆)ႏွစ္ျပည့္ရန္ သံုးလအ လိုအထိ ကေလးမ်ားလည္း သက္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ပထမတန္းသို႔ တုိက္႐ိုက္တက္ ႏိုင္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာ နက ေၾကညာသည္။ အသက္(၆)ႏွစ္ျပည့္ရန္ တစ္လလိုပါက သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေထာက္ခံခ်က္၊ ႏွစ္လလိုပါက ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေထာက္ခံ ခ်က္၊ သံုးလလိုပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ေက်ာင္းအပ္မည့္ ကေလး၏ေမြးစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္ျပည့္မီျခင္းရွိ၊ မရွိ ယင္းအ ခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမြးစာရင္းမရွိေသးေသာ ကေလး မ်ားကို မိဘဝန္ခံခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္း အပ္လက္ခံရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သူ ငယ္တန္း+၁၂ တန္း ပညာေရး စနစ္သစ္ကို ၂၀၁၆-၁၇ ပညာ သင္ႏွစ္က စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာ သင္ႏွစ္အထိ သူငယ္တန္း၊ ပထမ တန္း၊ ဒုတိယတန္းကို သင္႐ိုးသစ္ မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနသည္။

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တတိယတန္း (Grade-3) ႏွင့္ ဆ႒မတန္း (Grade-6)ကို သင္႐ိုး သစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ သည္။

7 days

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *