ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဌာနခြဲစာေရးမအား လာဘ္စားမႈျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္ခ်

ေမ ၁၆

ႏိုင္လင္းဦး

Loading...

အဂတိအမႈ အမႈတြဲ (၂) ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဌာနခြဲစာေရးမ အား အမႈတြဲ (၁) ခုလွ်င္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ႏႈန္း သီးျခားက်ခံေစရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ။
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ တို႔ကို သီးျခားက်ခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္ ။

Loading...

“အမႈမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကလည္း သိပ္မပါပါဘူး ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက စာေရးျဖစ္ေနတာ ေငြထုတ္ေပးရတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီေလာက္ပဲ။ ျပစ္ဒဏ္ပိုင္းကလည္း သက္ညွာပါတယ္ ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက စာေရးျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ ျဖစ္တာဆိုေတာ့ သက္ညွာပါတယ္။ မွားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အယူခံတတ္ေပါ့။ အခုေတာ့ သူ႔သေဘာထားက ဘာမွမသိရေသးဘူး။´´ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္ က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ ဘတ္ဂ်က္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္တို႔မွ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအရ ၂၅% ကို လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေငြအျဖစ္ ခြဲေဝထုတ္ေပးရာ၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္နွင့္ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာတို႔သည္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီ(၆)ခုထံမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈရာခုိင္ႏႈန္းအလုိက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြမ်ားထဲမွ ၃% ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ (၁၀.၂၇၈) သန္း ေက်ာ္အား “ရံုးစရိတ္/ေငြထုတ္စရိတ္´´ ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ မမွန္မကန္ပိတ္ပင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အပုိေၾကးျဖတ္ေတာက္ ေတာင္းခံရယူ အဂတိလုိက္စား ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရလည္းေကာင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမစ္ငယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာႏွင့္ အမႈတြဲျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ မွာ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

Thefifthwavesnews

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *